Consumer Rules Summit 30. septembra i 1. oktobra u Beogradu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) od 30. septembra do 1. oktobra 2019. u Beogradu organizuje konferenciju Consumer Rules Summit, posvećenu globalnim trendovima u oblastima agrobiznisa, FMCG, maloprodaje i distribucije.

Consumer Rules Summit je osmišljen kao platforma za umrežavanje, diskusiju i razmenu ideja zasnovanih na iskustvima i dobrim praksama. Tokom dva dana, konferencija će okupiti preko 30 vrhunskih predavača i više od 150 učesnika, uključujući predstavnike vodećih kompanija u agrobiznisu, maloprodaji i distribuciji, ali i široj FMCG industriji iz EU, jugoistočne Evrope, Bliskog Istoka, Afrike i Turske.
Glavna tema samita je potrošnja, koja čini gotovo 60% svetskog BDP-a i snažan je pokretač ekonomskih aktivnosti. Četvrta industrijska revolucija transformiše čitave sisteme proizvodnje, distribucije i potrošnje, pružajući mogućnosti za stvaranje dodatne vrednosti pomoću savremenih tehnologija. Promena zahteva potrošača utiče na lokalno tržište i poslovne modele, te će konferencija otvoriti pitanja kako manji biznisi mogu efikasno da odgovore ovim zahtevima, ali i kakav je interes globalnih strateških igrača u jugoistočnoj Evropi i da li je konsolidacija tržišta dobra vest za potrošače.

Učesnici samita potražiće i odgovor na pitanje šta budućnost donosi poljoprivredi u kontekstu klimatskih promena, veće svesti o ekološkim i socijalnim rizicima i digitalnoj transformaciji i ko će pobediti u toj trci.
O tome kako se kompanije u svetu “bore” sa ovim izazovima, kako digitalna revolucija radi za kompanije, kako voditi računa o fer odnosu prema partnerima, životnoj sredini, zaposlenima, dobavljačima, razgovaraće više od 30 govornika, uključujući vodeće ljude iz agrobiznis i drugih timova EBRD-a, čelne ljude MK Grupe, Atlantic Grupe, Tikveša, Al Dahra Holdinga, Imleka, Podravke, Mercatora, Nectara, Binga, Voli maloprodajnog lanca i brojne druge.
Diskusiji će se pridružiti i predstavnici drugih uspešnih firmi, poput francuskog Axereala koji je organizovan na zadružnom principu, a posluje u zemljama Podunavlja, mađarskog Bonafarma, rumunskog Agricovera, KMV iz Češke koja je odnedavno vlasnik Knjaz Miloša.
Govornici i panelisti razgovaraće i o tome da li u regionu imamo okruženje pogodno za ulaganja koje podrazumevapristupe finansiranju, predvidivu politiku i stabilno poslovno okruženje i možemo li iskoristiti šansu koja nam se pruža u prozvodnji hrane.
Cilj organizatora skupa je da ponudi platformu za stvaranje uslova za održiv rast agrobiznis sektora u regionu u razvoju, kao i da kompanije prepoznaju EBRD kao komplementarnog partnera, čije investicije doprinose ostvaranju ovog cilja.
Više informacija o samitu, učesnicima i programu, pogledajte na https://crsummit.net/.