Da li su mlečni zubi važni?

Bez mlečnih zuba nema pravilnog razvoja vilica, govora, kvalitetne ishrane, ali ni pravilnog razvoja i postavljanja stalnih zuba. Bez kvalitetnog žvakanja nema ni dobrog varenja, a na taj način su ugrožene mnogobrojne funkcije organizma. Sa obolelih mlečnih zuba se prenose bakterije na stalne i ubrzavaju i njihovo propadanje.

Oboleli mlečni zubi su izvor infekcije i kao takvi mogu ugroziti opšte zdravlje, a posebno imunitet. Oboleli mlečni zubi ugrožavaju razvoj i zdravlje stalnih zuba. Razoreni ili izvađeni mlečni zubi u savremenom društvu mogu ozbiljno da ugroze i psihološki razvoj deteta.

*AKO SE MLEČNI ZUBI PREVIŠE RAZORENI I AKO SE INFEKCIJA U KOSTIMA RAZVILA ONI SE MORAJU IZVADITI BEZ OBZIRA NA UZRAST DETETA. Nije tačno da razoreni zubi čuvaju prostor za stalne zube. Njihovo prisustvo jedino OZBILJNO UGROŽAVA OPŠTE ZDRAVLJE i KLICE STALNIH ZUBA.

Najjednostavnij način da se očuvaju mlečni zubi je pravovremena i pravilna prevencija. Ali samo saveti da zube treba čistiti i voditi računa o ishrani nisu dovoljni. Najbolje je da se što ranije ODREDI RIZIK DETETA I RODITELJA i na osnovu njega sprovede individualna zaštita. To znači da bi dečji stomatolog trebao da vidi dete već odmah po nicanju prvih zubića, a najkasnije do prve godine. Takvi su i protokoli u svim razvijenim zemljama, i zato je tamo rani (cirkularni) karijes mnogo ređi. O ovom oboljenju koje je u stanju da za nekoliko meseci razori veliki broj mlečnih zuba često pričamo jer je zabrinjavajuće veliki broj malih pacijenata koji su zbog nestručne reakcije kolega nepotrebno izgubili zubiće.

Idealno bi bilo da redovni kontrolni pregledu budu najmanje dva puta godišnje, a kod rizične dece i češće. Kod nas postoji postoji pogrešno i nestručno mišljenje da se zubi ne pregledaju i ne leče pre treće godine, a prvi put se odlazi kod dečjeg stomatologa tek ako ima nekih problema. To je u suprotnosti sa važećim pravilnikom i preporukama Ministarstva, po kome je obavezan prvi pregled zuba u toku prve godine (odmah po nicanju), ali koji je uglavnom mrtvo slovo na papiru jer nije praćen sveobuhvatnim organizovanim programom kontrole i prevencije oboljenja usta i zuba.

Praćenje rizika i redovne kontrole od najranijeg uzrasta omogućavaju rano otkrivanje rizičnih faktora i početnih promena koje je tada moguće lako zaustaviti i često u potpunosti oporaviti.

Preuzeto: Mojpedijatar.co.rs