Devojčice su bolji matematičari

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Pekingu obuhvatilo je decu oba pola, uzrasta od 8 do 12 godina, koja su rešavala testove iz nekoliko predmeta, među kojima su bili jezici i aritmetika.
Devojčice su se bolje pokazale u oblasti jednostavnog oduzimanja i kompleksnog množenja, a bile su brže i u prepoznavanju skupa sa većim brojem članova i određivanju reči koje se rimuju.
Dečaci su bili sporiji i u nastavljanju niza brojeva na osnovu zadatog pravila, ali su bili bolji u zamišljenom rotiranju trodimenzionalnih objekata.

Autor istraživanja Šinlin Žu sa Univerziteta u Pekingu kaže da je ključ uspeha devojčica u aritmetici u njihovom boljem verbalnom snalaženju.

“Napredna matematika zahteva verbalno procesiranje, kao što je brojenje ili pamćenje tablice množenja, a bolje jezičke veštine dovode do efikasnijeg računanja”, objasnio je on.

Studija je objavljena u žurnalu “Psihološka nauka”, a Žu kaže da bi roditelji i škole trebalo da porade na razvijanju verbalnih veština kod dečaka, kako bi im bolje išle prirodne nauke.

Preuzeto: Yumama.com