Drugo predavanje o Arhuskoj konvenciji u osnovnim školama

Ekološki pokret Odžaka je nastavio ciklus predavanja o Arhuskoj konvenciji. U četvrtak, 29. marta, predavanja su održana za tri odeljenja osmog razreda OŠ “Miroslav Antić” iz Odžaka.

Za svako odeljenje održano je posebno predavanje u trajanju od jednog školskog časa, a prisustvovala su ukupno 52 učenika. Predavanja je održao Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.

Prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu učenici ispunjavali test znanja, evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.

Predavanja o Arhuskoj konvenciji realizaciju se već drugu godinu u okviru CSOnnect programa, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC) uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Ekološki pokret Odžaka realizuje ovaj program u okviru konzorcijuma koji predvodi Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda. Članovi konzorcijuma su i Ekološki centar “Stanište” iz Vršca, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda.

Ekološki pokret Odžaka planira da tokom aprila i maja održi ova predavanja u još četiri osnovne škole.

Izvor: Radio Odžaci