Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Država poklanja još 100 seoskih kuća vrednosti do 10.000 evra: Trećina mladih koji konkurišu dolaze iz grada

Kuće na selu

Od početka godine kupljeno je 440 seoskih kuća za mlade bračne parove, samohrane majke i pojedince koji su želeli da ostanu da žive na selu ili da se u njega presele iz grada. Za tu namenu država je izdvojila 500 miliona dinara.

Obezbeđena su i dodatna sredstva od 395 miliona dinara, a sa tim novcem planirano je da se skući oko 350 porodica. U Palati Srbija sutra će biti potpisano 100 ugovora za kupovinu seoskog domaćinstva.

Maksimalan iznos za kupovinu kuće je 1,2 milion dinara, odnosno oko 10.000 evra. Kroz program koji traje nekoliko godina, krov nad glavom je dobilo oko 6.000 odraslih ljudi i 3.000 dece.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da je prosek godina porodica ili pojedinaca koji su dobili kuće na selu ispod 30, a da je posebno iznenađenje što trećina njih odlazi iz grada u selo da živi.

“To su mladi ljudi, uglavnom visokoobrazovani, prednjače dame. Obično rade poslove od kuće – programeri, projektanti, marketinški stručnjaci. Oni se odlučuju da krenu novim putem. Za mene je to ohrabrujuće”, rekao je Krkobabić za Euronews Srbija.

Do sada naseljeno 2.200 kuća

Na konkurs za dodelu seoske kuće mogu da se prijave državljani Srbije koji nemaju više od 45 godina života i koji imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije od najmanje tri godine. Kandidati ne smeju imati imovinu na svoje ime, odnosno ne mogu biti vlasnici niti suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta.

Jedan od uslova je i da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da u tom periodu nisu stekli nepokretnosti, izuzev poljoprivrednog zemljišta. Uslov za prijavu je i da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga i da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak.

Kroz program (koji traje nekoliko godina) je do sada naseljeno 2.200 seoskih kuća. Novih 100 kuća sa okućnicom, za koje se sutra potpisuju ugovori, nalaze se u 40 opštinama i 79 sela.

Krkobabić kaže da je najveće interesovanje za kuće u selima u Vojvodini, a da je Bačka Palanka “šampion”.

“Bačko Petrovo selo je dobilo najviše novih stanovnika. Tu smo posle sedamdesetak kupljenih kuća dobili i vrtić. Selo koje je zamiralo odjednom je oživelo, funkcioniše. Vojvodina sa dobrom infrastrukturom je bila mamac”, priča Krkobabić.

Za konkurs 22 dokumenta

Da bi dokazali ispunjenost svih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu, kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kandidati moraju da dostave 22 dokumenta. Osim obrasca prijave i zapisnika jedinice lokalne samouprave o proceni tržišne vrednosti seoske kuće, potrebno je i uverenje o državljanstvu podnosioca prijave, koje ne sme biti starije od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa.

Od dokumenata je potreban i izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave, koji nije stariji od mesec dana, fotokopija lične karte ili očitana lična karta, uverenje o prebivalištu za podnosioca prijave, uverenje o neosuđivanosti Ministarstva unutrašnjih poslova, potvrda nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak, kao ni istraga.

Neophodan je i dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, a on podrazumeva izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa za supružnike, dok je za vanbračne partnere potrebno overiti izjavu o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, kod javnog beležnika.

Samohrane majke koje se prijavljuju na konkurs moraju da prilože izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravnosnažnu sudsku odluku o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja ili pravnosnažnu odluku suda ili sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu u slučaju nepoznatog roditelja.

Kandidatima je potrebna i potvrda Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave, kao i izvod iz lista nepokretnosti RGZ za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu.

Neophodna je i potvrda Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio obveznik poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, obveznik poreza na nasleđe i poklon, kao i da nije bio poklonodavac nepokretnosti u proteklih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa.

Poreska uprava izdaje i potvrdu da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze na računima javnih prihoda. Potrebno je pribaviti i potvrdu nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak. Obaveza kandidata je i da dostavi izjavu da će živeti u seoskoj kući sa okućnicom neprekidno deset godina.

U borbi protiv siromaštva Ministarstvo za brigu o selu podnelo je inicijativu za uvođenje socijalno garantovanih penzija.

Ministar Krkobabić kaže da se socijalno garantovane penzije odnose na muškarce i žene koji nisu radili u firmama, nemaju imovinu, kako bi im bila obezbeđena dostojanstvena starost.

“To je usklađeno sa evropskom politikom i osnov u borbi protiv siromaštva. Društvo mora da bude svesno da postoji, ne tako mali broj ljudi, koji nikada neće imati penziju. Ideja je da ti ljudi dobiju socijalno garantovanu penziju, ne manju od 100 evra. Susedna Hrvatska ima 107 evra”, naveo je Krkobabić.

Ministarstvo za brigu o selu ima još jedan aktivan program a to je “kupovina minibuseva” za sela. Konkurs traje do 13. novembra.

Krkobabić kaže da ti minibusevi besplatno prevoze najstarije i najmlađe sugrađane od sela do sela ili od sela do grada.

“Taj minibus bi bio besplatan. Opština obezbeđuje gorivo i vozača, a ministarstvo sredstva za nabavku minibusa. Već smo opskrbili 35 opština, sada očekujem još 17 opština da dobiju na novom konkursu”, rekao je Krkobabić.

Dodaje da je optimista, da će sela oživeti, a uporiše za svoj optimizam nalazi u evropskim iskustvima.

“Optimista sam jer u U Evropi je taj proces krenuo. Gradovi se prazne idu ljudi ka periferiji, ka selima. Rad od kuće to dozvoljava i želja mladih ljudi da budu svoji na svome, da idu u nove izazove, da se okušaju. Morate da se okušate pa i da ne uspete probaćete nešto novo. Ovo je više nego uspešan poduhvat”, zaključio je Krkobabić.

Tagovi:
Pročitajte još: