ED Sombor obaveštava građane o isključenju električne energije za dan 21.01.2021. godine

ČONOPLJA:
 TC „Nikole Tesle – Marka Oreškovića“ NN izvod „V.Gaćeše – M.Oreškovića“
 TC „Nikole Tesle – Štrosmajerova“ NN izvod „V. Gaćeše – M-Oreškovića“
Zbog izmeštanja OMM, u periodu od 10:30 – 11:40

ČONOPLJA:
 TC „Nikole Tesle – M.Oreškovića“ NN izvod „M.Oreškovića“
Zbog izmeštanja ormana mernog mesta, u periodu od 08:00 – 10:00

Napomena:
*U slučaju ranijeg završetka radova, ED zadržava pravo da uključi napajanje korisnika
pre planiranog termina.