Epidemija zaustavila i rukomet

Na osnovu informacija, objavljenih u Biltenu Rukometnog saveza Vojvodine, sva prvenstva koja su pod njihovim okriljem prekidaju se, a u saopštenju se navodi: „Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju, a nakon izjašnjenja klubova PRLS Sever, doneta je odluka da se zastane sa takmičenjem, te da se, ako uslovi to dozvole, takmičenje nastavi 13-14.02.2021. i to počev od 8. kola, s tim što se ostavlja mogućnost klubovima da u međuvremenu odigraju zaostale utakmice iz prethodnog perioda.

Isto saopštenje je izdato i za Drugu ligu Sever, a potpisao ih je direktor lige Aleksandar Medurić.