Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

EU odobrila prvi zakon na svetu o AI: Šta donosi Akt o veštačkoj inteligenciji?

Veštačka inteligencija

Države članice Evropske unije danas su odobrile zakon koji ima za cilj usklađivanje pravila o veštačkoj inteligenciji, poznat kao Akt o veštačkoj inteligenciji.

Reč je o prvom zakonu ove vrste u svetu, koji može postaviti globalne standarde za regulisanje veštačke inteligencije, navodi se u saopštenju Saveta EU.

Novi zakon ima za cilj da podstakne privatne i javne aktere na razvoj i primenu sigurnih i pouzdanih sistema veštačke inteligencije širom jedinstvenog tržišta EU. Istovremeno, nastoji se osigurati poštovanje osnovnih prava građana EU i podstaknuti ulaganja i inovacije u oblasti veštačke inteligencije u Evropi.

Akt o veštačkoj inteligenciji primenjuje se samo na područja obuhvaćena pravom EU i predviđa izuzetke u slučaju sistema koji se koriste isključivo za vojsku i odbranu, kao i za istraživačke svrhe.

Zakonom se različiti oblici veštačke inteligencije klasifikuju prema stepenu rizika. Sistemi veštačke inteligencije koji predstavljaju ograničen rizik podležu blagim obavezama u pogledu transparentnosti, dok visokorizični sistemi moraju ispuniti niz zahteva i obaveza za pristupanje tržištu EU.

Sistemi veštačke inteligencije sa neprihvatljivim rizikom, kao što su kognitivna manipulacija ponašanjem i društveno vrednovanje, biće zabranjeni u EU. Aktom se takođe zabranjuje upotreba veštačke inteligencije za prediktivne policijske obrade koje se temelje na profilisanju i sistemima koji koriste biometrijske podatke za kategorizaciju ljudi prema specifičnim kategorijama kao što su rasa, vera ili seksualna orijentacija.

Zakon se bavi i upotrebom modela veštačke inteligencije opšte namene. Modeli veštačke inteligencije opšte namene koji ne predstavljaju sistemske rizike podležu nekim ograničenim zahtevima, kao što je transparentnost, dok oni koji predstavljaju sistemske rizike moraju da se pridržavaju strožih pravila.

Kompanije koje prekrše zakon o veštačkoj inteligenciji biće kažnjene na osnovu procenta globalnog godišnjeg prometa kompanije u prethodnoj finansijskoj godini ili preko unapred određenog iznosa, u zavisnosti od toga koji je veći. Proporcionalne administrativne kazne predviđene su i za mala i srednja preduzeća, kao i za startape.

Uredbom se predviđa i veća transparentnost u vezi sa razvojem i korišćenjem visokorizičnih sistema veštačke inteligencije, koji će morati da budu registrovani u bazi podataka EU. Korisnici sistema za prepoznavanje emocija moraće da obaveste ljude kada su izloženi takvom sistemu.

Zakon o veštačkoj inteligenciji stupiće na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU, nakon što ga potpišu predsednici Evropskog parlamenta i Saveta.

Tagovi:
Pročitajte još: