Evidentiranje dece za upis u predškolsku ustanovu

Odeljenje za obrazovanje Gradske uprave grada Sombora, raspisalo je OGLAS za upis dece u predškolsku ustanovu.

U predškolsku ustanovu upisuju se sva deca pred polazak u školu, a roditelj, odnosno staratelj prijavljuje dete radi pohađanja pripremnog predškolskog programa. U pripremni predškolski program za školsku 2019/2020. godinu upisuju se deca rođena od 1. marta 2013. do 1. marta 2014. godine.

Roditelj, odnosno staratelj koji je zainteresovan za raniji polazak deteta u školu, može dete da upiše i u pripremnu predškolsku grupu, a dete će biti primljeno u objekat u kojem ima mesta. Za raniji polazak u školu, odnosno pripremni program mogu biti prijavljena deca rođena u od 1. marta 2014. do 31. avgusta 2014. godine.

Prijavljivanje dece u pripremni program će biti obavljano u periodu od 06. do 17. maja 2019. godine, u objektima Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, u gradu i naseljenim mestima svakog radnog dana od 12 do 14 časova, a sredom i od 15 do 18 časova

Upis deteta u predškolski pripremni program je zakonska obaveza roditelja/staratelja.

Prilikom upisa roditelj, odnosno staratelj prilaže sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih za dete, važeću ličnu kartu sa tačnom adresom roditelja/staratelja, za decu pod starateljstvom podnosi se rešenje o starateljstvu, prilaže se i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i popunjen obrazac koji se dobija od vaspitača.

Prijava deteta u pripremni program može da se izvrši i elektronskim putem na portalu E-uprava ( https://w.w.w.euprava.gov.rs).

Originalni oglas možete pogledati na

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/oglasi/oglas-za-evidentiranje-dece-za-upis-u-predskolsku-ustanovu/

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću