Evropski dani Sunca u Kuli

U organizaciji Društva za obnovljive izvore energije STŠ „Mihajlo Pupin“ iz Kule, Centra za energetsku efikasnost i primenjenu ekologiju iz Beograda i opštine Kula, održaće se osma manifestacija i stručni skup „Evropski dani Sunca u Kuli“, sa ciljem da se promoviše upotreba solarne energije, prikažu najnoviji sistemi i dostignuća u ovoj oblasti i poveća energetska efikasnost i zaštita životne sredine u našoj sredini i Republici Srbiji.

Ove svečanosti će se održati 11. maja na platou u centru Kule u periodu 08:30-12:00 i u svečanoj sali STŠ „Mihajlo Pupin“ u ulici Laze Kostića br. 14 u periodu 11:00-16:00.  Učesnici manifestacije i stručnog skupa će moći da se upoznaju sa sistemima iz ove oblasti koji će biti postavljeni na izložbenom prostoru i to: kompanija „Petaze Wind” d.o.o – Banatski Karlovac, primer rada fotonaponskog sistema u autonomnom radu, kolektorske i fotonaponske sisteme, prezentacija najmodernijih kompleta za izučavanje obnovljivih izvora energije- sunca, vetra, gorionih ćelija i vodoničnih baterija uz pomoć kojih je moguće električne uređaje pretvoriti u hibridne od strane “UNO-LUX NS” d.o.o Beograd, kao i proizvodima drugih kompanija iz ove oblasti.

Na stručnom delu skupa u svečanoj sali STŠ „Mihajlo Pupin“ učesnici će biti upoznati sa podsticajima u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji, sistemima za dvo-osno praćenje Sunca, zemljanom arhitekturom i unapređenjem energetske efikasnosti kuća od zemlje, iskustvom u radu fotonaponske elektrane Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda i „Interreg – IPA CBC” Mađarska-Srbija – dobrom međususedskom saradnjom za zajedničku budućnost, mogućnosti sufinansiranja projekata od strane EU.