Farma za primer u blizini Kule

Pre deset godina Sanja Bugarski započela je porodični biznis sa uzgojem muznih krava i proizvodjom mleka. Započela je sa nekoliko grla, a danas poseduje uzornu modernu farmu, sa 200 krava.

Pre više od deceniju Sanja Bugarski se opredelila za proizvodnju mleka i zajedno sa mužem i decom preselila se iz Novog Sada na salaš u blizini Kule. Na govedarskoj farmi koju su osnovali nije bilo ni radnog vremena ni godišnjeg odmora, a danas su među malobrojnima koji su uspešni u ovom poslu.

Dobra organizacija je ključ uspeha u svakom biznisu, pa tako i ovom, s tim što je govedarstvo posebna i specifična grana koja mora da opstaje 365 dana u godini. Krava je izuzetno zahtevna životinja, izuzetno specifična. Ukoliko joj se ne pruži sve ono što je neophodno za njen rast, za njenu proizvodnju i tako dalje, vi ćete imati velikih problema. Jedino proizvođači mleka ustaju u četiri ujutro i ležu kasno posle 10 i 11 kada završe sve svoje obaveze, a često se dešava da i u toku noći moraju da intervenišu, jer one se tele, i normalno da majka priroda odlučuje kada će to biti“, kaže Sanja.

Pored obaveza na farmi, Sanja Bugarski je i predsednik Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine gde se već godinama volonterski bori za rešavanje problema proizvođača. Od nedavno je zaista u poziciji da utiče, jer je kao uspešna farmerka pozvana i imenovana za savetnika republičkog ministra za poljoprivredu.

„Ono na čemu sam insistirala kada me je pozvao Branislav Nedimović u ministarstvo jeste, normalno, stočarstvo i govedarstvo. Pre svega ono što jeste meni u interesu i farmerima koji se bave ovim poslom jeste govedarstvo i mislim da tu možemo da doprinesemo dovoljno da se unapredi i pripomogne koliko je to moguće“, napominje Sanja.

 Na farmi je sve uređeno po savremenim standardima, a Sanja neprestano usavršava svoja znanja i unosi inovacije u proizvodnju.

Normalno da volim ovaj posao, volimo da radimo sa životinjama i odlučili smo se na neki način da imamo svoj mir u odnosu na ljude koji žive u gradu, gde morate 8 do 10 sati da radite u nekoj kompaniji, da jurite, da vozite decu na raznorazne aktivnosti i tako dalje. Mi živimo na salašu, gde imamo svojih 10 hektara površine oko salaša, deca su odrasla u prirodi, u dodiru sa životinjama i ja mislim da to stvarno ima svoje prednosti“, dodaje farmerka.

Farma sa dve stotine krava dnevno proizvede 2000 litara mleka, a bez obzira na tešku situaciju u stočarstvu, i velike rizike u poslu, Sanja Bugarski se nada i očekuje poboljšanje položaja proizvođača mleka.

Izvor: kula.rs