Formiran Privremeni organ opštine Odžaci

Vlada Republike Srbije 20.02.2020.godine donela je Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Odžaci i obrazovanju Privremenog organa opštine Odžaci. Privremeni organ obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine opštine Odžaci i izvršnih organa opštine utvrđene zakonom i Statutom opštine, do konstituisanja Skupštine i izbora izvršnih organa nakon održanih izbora, u skladu sa zakonom.
U Privremeni organ opštine Odžaci imenovani su:

  1. Za predsednika: Goran Nikolić,
  2. Za članove:
  • Vlasko Grujičić,
  • Milorad Stanišić,
  • Jožef Klenanc i
  • Ivana Pustinjaković.

1.sednica Privremenog organa opštine Odžaci održana je u utorak, 25.februara 2020.godine sa početkom u 09,00 časova. Nakon usvajanja Zapisnika sa 30. sednice Skupštine opštine i Zapisnika sa 98. sednice Opštinskog veća opštine Odžaci, donet je i Poslovnik Privremenog organa opštine Odžaci kojim je uređena organizacija, način rada i druga pitanja od značaja za rad Privremenog organa opštine Odžaci.

Nakon toga, donet je i Zaključak o konstataciji prestanka mandata odbornicima Skupštine opštine Odžaci i radnim telima Skupštine opštine Odžaci,Rešenja o prestanku funkcije:
-Predsedniku Skupštine opštine Odžaci,
-Zameniku predsednika Skupštine opštine Odžaci,
-Sekretaru Skupštine opštine Odžaci,
-Zameniku sekretara Skupštine opštine Odžaci,
-Predsedniku opštine Odžaci,
-Zameniku predsednika opštine Odžaci i
-Rešenje o prestanku mandata članovima Opštinskog veća opštine Odžaci.

Imenovani su i sekretar i zamenik sekretara Privremenog organa koji će se starati o obavljanju stručnih i tehničkih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Privremenog organa.
Doneta je i Odluka o načinu vršenja funkcije predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Privremenog organa, kojom je regulisan radno-pravni status odnosno način vršenja funkcije predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Privremenog organa opštine Odžaci.
Rešenjem o ovlašćenju lica za potpisivanje i raspolaganje sredstvima sa žiro računa budžeta opštine Odžaci ovlašćeni su, pojedinačno, za punovažno potpisivanje i raspolaganje sredstvima na žiro računima opštine Odžaci i Opštinske uprave opštine Odžaci Nikolić Goran, Stanišić Milorad, Nedeljko Vučenović i Bojan Svilar.
Kao poslednja tačka dnevnog reda, doneta su Rešenja o prestanku funkcija pomoćnicima Predsednika opštine: Stanišić Miloradu,Hajdu Andriji i Praća Igoru.