(FOTO) Nastavljeno sa postavljanjem rasvete u Kuli

Pored redovnih aktivnosti koje Javno komunalno preduzeće “Komunalac” svakodnevno obavlja danas je nastavljeno sa postavljanjem novogodišnje rasvete u Lenjinovoj ulici i  u ulici Maršala Tita. Takođe odrađeno je sakupljanje lišća i granja.

U cilju efikasnijeg i boljeg održavanja higijene grada, danas su na dve lokacije postavljeni novi moderni kontejneri. Kontejneri su postavljeni kod zgrade u Panonskoj ulici i kod zgrada kod “Štofare”. Radi se o novim kontejnerima sa plastičnim poklopcem i ugrađenom nožicom za otvaranje poklopca čime će se znatno lakše ubacivati smeće.

Ovim putem apelujemo na građane da ne bacaju u kontejnere žar i neohlađeni pepeo koji još tinja, jer vatra može da zahvati kompletan sadržaj kontejnera, što ne samo da prouzrokuje njihovo uništavanje, zagađenje životne sredine, već može da ugrozi i bezbednost ostalih sugrađana.

Izvor: JKP Komunalac

Danas su u Crvenki u Vojvođanskoj ulici rekonstruisani polomljeni prilazi koji su bili razrušeni prilikom postavljanja kanalizacione mreže, a pored redovnih aktivnosti na komunalnom uređenju radilo i na sakupljanju granja i lišća. Pored toga radi se i na ukrašavanju mesta novogodišnjom rasvetom.

Izvor: JKP Vodovod Crvenka

Nastavljeno je sa postavljanjem zaštitnih ograda na napuštenim placevima u Volođinoj ulici. Pored toga nastavljeno je i sa krčenjem rastinja između pravoslavnog i katoličkog groblja. Takođe nastavlja se i sa postavljanjem novogodišnje rasvete.

Izvor: JKP Radnik Sivac