Gimnazijalcima iz Ruskog Krstura predstavljeni osnovni koraci o svetu preduzetništva

Učenici krsturske gimnazije posetili su danas Opštinsku upravu,  u sklopu časa karijerno vođenje, gde su se upoznali sa mogućnostima koje su im dostupne u svetu preduzetništva. Ove aktivnosti predstavljaju primer dobre prakse saradnje između škole i opštine Kula na osposobljavanju đaka za dalje obrazovanje i preuzimanje aktivne uloge građanina u savremenom društvu.

Ispred Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Miloš Danilov je učenicima približio procedure za otvaranje sopstvenog preduzeća,  kao i o potencijalnim izvorima finansiranja. Takođe, Danilov je učenicima naveo usluge koje pruža Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i preduzetnički šalter, kao i primere kako je Opština Kula kroz razne programe pružila podršku preduzetnicima.

Prema rečima profesorice u Gimnaziji, Ljiljane Fina kao krajnji rezultat učenici bi trebalo da osnuju svoje virtuelno preduzeće, a cilj ovog mini-projekta je da se učenici upoznaju sa celim procesom od ideje do realizacije, kao i da razviju preduzetnički duh.

Učenici drugog razreda gimnazije sa svojom profesoricom su na časovima odeljenskog starešine pokrenuli niz aktivnosti pod zajedničkim nazivom Start-up kroz koje su se učenici bliže upoznali sa preduzetništvom,  koje je Ministarstvo prosvete prepoznalo kao jednu od ključnih kompetencija koje treba da se razviju kod učenika prema reformisanom programu za gimnazije.

Prva aktivnost se održala u školi kada su učenici uradili inicijalni test, odnosno procenu svojih preduzetničkih sposobnosti, a nakon toga im je profesorica stručnih predmeta Anika Vojčena objasnila šta je to preduzetništvo i navela primere poznatih svetskih i domaćih preduzetnika, dok se u drugom polugodištu planirane aktivnosti izrade biznis plana.