Gradonačelnica Dušanka Golubović na petom zasedanju zajedničkog konsultativnog odbora regiona EU u Nišu

U sredu 17. Oktobra, u Nišu je održano peto zasedanje Zajedničkog konsultativnog odbora regiona EU koji okuplja predstavnike lokalnih samouprava regiona zemalja EU, dok Srbija ima status kandidata u ovom telu. Ovo telo se inače sastaje dva puta godišnje, od čega jednom godišnje u Briselu, a ovog puta i u Nišu. Na zasedanju se govorilo  o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i o uticajima koji pregovori imaju na subnacionalni nivo vlasti. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je na zasedanju, da je reforma javne uprave jedan od tri ključna kriterijuma za pridruživanje Srbije zajednici evropskih naroda. „Opštine i gradovi imaju veliku obavezu u pristupanju EU i zato kroz reformu javne uprave, reformišemo i lokalne samouprave kako bi njihove administracije bile što spremnije da odgovore na izazove“, rekao je ministar.

Dušanka Golubović predsednica Stalne konferencije gradova i opština je istakla da I u okvorima Evropske unije, lokalne i regionalne vlasti imaju veliki značaj o čemu govore podaci da je 60% odluka lokalnog i regionalnog nivoa u EU pod uticajem zakonodavstva EU, da je 70% investicija u javnom sektoru u EU na lokalnom I regionalnom nivou, te da se lokalne i regionalne vlasti prve suočavaju sa izazovima poput migracija, poplava, klimatskih promena. „Imajući u vidu iskustvo naših kolega iz zemalja koje su sada članice Evropske unije, može se zaključiti da uspeh celog pregovaračkog procesa zavisi od kvaliteta pregovaračkih pozicija ili stavova, koji moraju uvažiti realnost na lokalnom nivou, spremnost lokalne samouprave za preuzimanje obaveze uvođenja EU standarda u pogledu nadležnosti, kapaciteta, neophodnih finansijskih resursa, kao i vremenskog okvira za uvođenje standarda“, istakla je predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je dodala i da s obzirom da postoje velike razlike između JLS u pogledu veličine, broja stanovnika i stepena razvijenosti, te su slične razlike i u kapacitetima za primenu obaveza. U tom smislu, važno je da se prilikom preuzimanja EU standarda uzmu u obzir specifične potrebe i različiti kapaciteti i stepen razvoja JLS. „S obzirom na to da lokalne samouprave ne mogu nastupati samostalno, niti raspolažu resursima za horizontalnu i vertikalnu komunikaciju sa drutim akterima u precesu pregovora, tu je od izuzetne važnosti uloga SKGO koja može i treba da zaokružene političke pozicije okalne samouprave predstavi i bude konsultovana od strane centralnih vlasti u ovom procesu“, istakla je u svom obraćanju u Nišu, predsednica SKGO Dušanka Golubović.

Zajednički konsultativni odbor je osnovan 2014 godine i njegov zadatak je uspostavljanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti u Srbiji, s jedne strane, I Komiteta reiona EU, s druge, kao i njihova priprema za učešće u radu Komiteta regiona EU, nakon stupanja u članstvo EU.

zasedanje 2 fotografija 4 zasedanje fotografija 2 zasedanje ružić fotografija 1 zasedanje golubović