Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Gradsko veće o izvršenju budžeta, zimskoj službi…

Gradsko veće je na 31. sednici usvojilo izveštaj o izvršenju budžeta Grada Sombora za period januar – septembar 2016. godine. Prema izveštaju,  u navedenom periodu tekući prihodi ostvareni su u iznosu od 1.631.064.539,00 dinara, a u istom periodu rashodi su iznosili 1.624.813.595,00 dinara.

U strukturi ostvarenih tekućih prihoda najviše prihoda ostvareno je od naplate poreza  u iznosu od 1.055.181.613,00 dinara, drugih prihoda u iznosu od 254.170.950,00 dinara i od drugih novoa vlasti ostvareni su transferi  u iznosu od 321.711.976,00 dinara.

Za prvih devet meseci 2016. godine ukupni  prihodi su ostvareni u iznosu od 1.654.748.514,00 dinara.

Prema globalnoj raspodeli izvršenih rashoda budžeta,  u komunalnoj oblasti rashodi su izvršeni u iznosu od  460,6 miliona dinara, u oblasti društvenih delatnosti 335,7, obrazovanju 308,9 miliona dinara u Gradskoj upravi, Gradskom veću, Skupštini grada Sombora i Gradskom javnom pravobranilaštu rashodi su iznosili 280,5 miliona dinara. Rashodi opšte namene ostvareni su u iznosu od 135,5, a rashodi po Programu zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 103,6 miliona dinara.

Veće je usvojilo i plan rada zimske službe koji je dostavilo JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“. Zimska služba će prema planu, osim opštinskih puteva održavati one ulice u gradu kojima saobraća prigradski i gradski autobuski saobraćaj kao i ulice koje su u funkciji pojedinih javnih službi. U sezoni 2016/2107. godine zimska služba će održavati 12 opštinskih puteva i ulica u gradu na kojima se odvija linijski prevoz putnika, a ukupna dužina ovih puteva iznosi 85 kilometara.

U zimskom periodu u gradu će se ukupno održavati 60 ulica i to u prvom prioritetu održavanja 35, a u drugom 25 gradskih ulica.

Na sednici je imenovan i Gradski štab zimske službe, za predsednika je imenovan Luka Rašić, za zamenika predsednika Hasib Selimović i za člana Siniša Raič.

JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“ je o obavljanju poslova na održavanju opštinskih puteva i ulica u gradu u zimskom periodu 2016/17. godine  zaključila ugovor sa JKP „Zelenilo“, a sastavni deo ugovora sa JKP „Zelenilom“ su i ugovori ovog javnog preduzeća o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP „Vodokanal“ i JKP „Čistoća“.

Gradsko veće je na 31. sednici, održanoj 14. novembra, izmenilo Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za izradu akcionih planova za 2017/2018. godinu koji su sastavni deo Strategije održivog razvoja grada Sombora 2014-2020. godine i umesto Saše Velebita, za člana imenovalo Strahinju Pekeza, šefa Odseka za privredu u Odeljenju za privredu Gradske uprave.  

Gradsko veće je odlučilo i o žalbama građana na rešenja poreske administracije, žalbi na odluku JKP „Energana“, te o finansijskim pitanjima – navodi se u saopštenju Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave Sombor.

Tagovi:
Pročitajte još: