Gradsko veće o samozapošljavanju i programima stručne prakse

Gradsko veće je, na 86. sednici, dalo saglasnost Javnom komunalnom preduzeću „Parking servis Sombor“  na prve izmene posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Sombora za 2017. godinu. Izmene se odnose na dinamiku povlačenja sredstava i izmenu namene korišćenja sredstva subvencije od  5.000.000 dinara koja im je dodeljena Odlukom o budžetu grada Sombora za 2017. godinu.

Na 86. sednici, održanoj  9. oktobra 2017. godine, Veće je odlučilo o raspisivanju oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija Apoteke Sombor koje su u javnoj svojini grada Sombora, te izmeni i dopuni plana javnih nabavki Gradske uprave za 2017. godinu.

Gradsko veće je odlučilo i o raspisivanju javnog poziva za samozapošljavanje nezaposlenih lica za čiju realizaciju  je u budžetu Grada opredeljen iznos od pet miliona dinara. Odlučeno je i o raspisivanju konkursa za realizaciju programa stručne prakse radi osposobljavanja nezaposlenih lica, za koje je opredeljeno 3,5 miliona dinara.

Navedene pozive lokalna samouprava sprovešće u saradnji sa somborskom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje.

Veće je odlučilo o osnovu i iznosima naknade štete koju su prouzrokovale napuštene životinje, te o drugim zahtevima za  naknadu štete građanima.

Na 86. sednici, odlučeno je i o zahtevima za izvođenje radova  na investicionom održavanju poslovnih prostora, a prihvaćen je i predlog Komisije za raspodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma u 2017. godini.

U skladu sa predlogom Komisije i zaključkom Gradskog veća sredstva su dodeljena:

“Savezu romskih NVO Zapadnobačkog okruga“, za  projekat  „ŠKOLSKI PRIBOR ZA OSNOVCE“,

„Udruženju Roma Doroslovo“, za  projekat „TREĆE DOBA“,

Udruženju Roma „Beli Golub“, za projekat „DEČIJA RADOST.

Odobren je i projekat  „NAGRADNA EKSKURZIJA UČENIKA“ koji je predložilo Udruženje građana „Baranjka“, projekat „EDUKATIVNE RADIONICE“ koji je predložilo „Udruženje Roma Bački Monoštor“ i projekat Udruženja građana „Romska kuća“ –  „MOŽEMO LI BOLjE“. Ukupna vrednost navedenih projekata iznosi 1.830.000 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs