Gradsko veće o sprovođenju javnih radova u oblasti starih zanata

Gradsko veće je na 78. sednici, održanoj 21. avgusta 2017. godine,  a u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora donetoj na 15. sednici Skupštine grada, donelo Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju Grada Sombora.

Prema zaključku Gradskog veća  Gradska uprava ima 185 izvršilaca, jednog  Pravobranilaštvo i  budžetska inspekcija  tri izvršioca.

Veće je prihvatilo predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana  (LAP) za zapošljavanje,  da se  po prijavama pristiglim na javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u oblasti starih zanata, odluči tako što su prihvaćene prijave  udruženja za angažovanje 13  nezaposlenih lica na period od tri meseca, odnosno jedno lice manje u odnosu na zahteve udruženja. Tako će  Udruženje  žena za negovanje tradicije „Staparska ruža“ moći angažovati pet, Udruženje „Suveniri Podunavlja“ četiri, ZUR „Rustikana“ tri nezaposlena lica i Udruženje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Vojvodine – jedno nezaposleno lice.

Za realizovanje javnog rada u oblasti starih zanata u okviru LAP-a za zapošljavanje izdvojeno  je  1.500.000,00 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o pitanjima iz oblasti poslovnog prostora, žalbama, imovinsko-pravnim predmetima, finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.