Gradsko veće odlučilo o raspisivanju javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture u 2019. godini

Na 134. sednici Gradskog veća, održanoj danas, članovi Veća dali su saglasnost na Statut Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ u Somboru i na dalje odlučivanje predlog će uputiti odbornicima Skupštine grada Sombora.

Prema obrazloženju,  najvažnije izmene odnose se na smanjenje broja objekata,  izmenu postupka za imenovanje i razrešenje članova Upravnog odbora PU „Vera Gucunja“. Novim statutom data su veća ovlašćenja savetu roditelja i propisan novi postupak izbora direktora ove ustanove.

Gradsko veće je usvojilo Pravilnik o postavljanju posuda za privremeno odlaganje otpada na javnim površinama na teritoriji grada Sombora,  gde Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ obavlja delatnost upravljanja otpadom.

Veće je odlučilo i o raspisivanju javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Sombora za 2019. godinu, te utvrdilo dinamiku povlačenja sredstava (godišnja kvota), po Odluci o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada  Sombora za 2018. godinu.

Ministarstvo bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku,  za sufinansiranje mere koja se odnosi na edukaciju iz oblasti populacione politike, lokalnoj samoupravi je odobrilo 557.620,00 dinara.

Dodatnih 142.380,00 dinara odobrilo je Gradsko veće, kako bi se navedena mera realizovala angažovanjem  Narodnog pozorišta  radi izvođenja predstava na srpskom i mađarskom jeziku, a u programu bi učestvovale  nevladine organizacije  i kulturno-umetnička društava.

U skladu sa zaključkom Gradskog veća, Narodno pozorište  ima obavezu da pripremi predstavu koju bi izvodilo u gradu i u najmanje tri somborska sela, te da angažuje KUD-vo koje će predstavu na mađarskom jeziku prikazati u najmanje tri sela.

Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs