Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Gradsko veće utvrdilo predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2016. godinu

Gradsko veće je utvrdilo Predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2016. godinu prema kojem su u prošloj budžetskoj godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 2.448.745.559 dinara, odnosno na nivou od 91,37 odsto planiranih prihoda. Od navedenog iznosa tekući prihodi čine 2.425.061.584 dinara, a preneta sredstva iz prethodne godine 23.683.975 dinara.

U budžetskoj 2016. godini rashodi su izvršeni u iznosu od 2.333.507.993. dinara, odnosno na nivou od 85,74 odsto planiranih rashoda.

U obrazloženju Predloga završnog računa je, osim ostalog navedeno: „Ostvarenim prihodima budžeta u 2016. godini možemo biti veoma zadovoljni, jer je njihova naplata omogućavala blagovremeno izvršavanje preuzetih obaveza po budžetu, tako da likvidnost KRT-a nije bila ugrožena, a funkcije budžetskih korisnika su redovno finansirane. Tokom cele budžetske 2016. godine u primeni su bile propisane mere štednje i racionalnog trošenja budžetskih sredstava“. Predlog završnog računa za 2016. godinu razmotriće i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je dalo saglasnost i na prve izmene i dopune programa poslovanja JKP „Prostor“ Sombor, koje su nastale radi sprovođenja javnog rada „Uređenje i čišćenje grobalja“, u okviru kojeg će biti angažovano 16 lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. O predlogu izmena izjasniće se i odbornici Skupštine grada Sombora.

Na 60. sednici, održanoj 15. maja 2017. godine, Gradsko veće je prihvatilo i informaciju o vršenju stručno-tehničkog nadzora nad izvođačem radova i dalo mišljenje na predloge Komisije za podizanje spomenika i postavljanje skulpturalnih dela – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.

 

Tagovi:
Pročitajte još: