Homeopatija je priznata

Prošle godine je kod nas donet zakon o alternativnoj medicini, kojim je homeopatija ubrojana u zvanične metode lečenja. Po našem zakonu, homeopatijom mogu da leče samo zdravstveni radnici (lekari, stomatolozi, farmaceuti), a ostavljena je mogućnost da to budu i školovane homeopate, kao saradnici u okviru neke licencirane lekarske ordinacije.

Homeopatsku medicinu je zasnovao čuveni nemački lekar sa kraja 18. i početka 19. veka Samuel Haneman (1768-1834). Zahvaljujući svom u praksi potvrđenom delovanju, homeopatija je zauzela zapaženo mesto u celokupnom zdravstvenom sistemu mnogih razvijenih, ali i drugih zemalja. Tako je, na primer, u Nemačkoj još 1939. godine donet zakon po kome je dozvoljeno obrazovanje i rad i nelekarima u oblasti lečenja homeopatijom. Ovaj Zakon je izmenjen i dopunjen članom 53 od 2. marta 1974. godine, tako da važi i danas.
Efikasnost homeopatije pokazale su brojne studije. Jedna francuska studija iz 1996. godine na osnovu 130.000 izdatih recepata, potvrdila je znatne koristi i uštede zahvaljujući homeopatskim tretmanima. Pored toga, broj plaćenih bolničkih dana za pacijente koji su bili na homeopatskom tretmanu bio je 3,5 puta manji nego kod pacijenata koji su lečeni konvencionalnom medicinom.
Interesantan detalj je i da se engleska kraljevska porodica leči homeopatijom.

Koliko evropski lekari koriste homeopatiju

– 40% francuskih lekara (18000) lečilo je 40% francuske populacije homeopatijom (časopis Compl. Med Research, maj 1990, 4(2)4-8)
– 40% holandskih lekara koristi homeopatiju
– 37% britanskih lekara, od čega 42% porodičnih doktora, upućuju pacijente na homeopatske lekare (British Medical Journal, 7. jun 1986, str. 1458-1500)
– 20% nemačkih lekara koristi homeopatiju
– 20% škotskih lekara se obučavalo homeopatiji

U kojim zemljama osiguranje refundira homeopatske lekove:

– Velika Britanija
– Francuska
– Nemačka
– Grčka
– Indija
– Austrija
– Izrael
Gotovo sva privatna evropska zdravstvena osiguranja, kao i neka američka, refundiraju homeopatske lekove ako ih prepiše lekar prema važećim propisima.

Koliko se koriste homeopatski lekovi
– Skoro sve apoteke u Nemačkoj i Francuskoj (oko 20.000) drže homeopatske lekove

– U Francuskoj je najkorišćeniji lek protiv prehlade i gripa – homeopatski
– Najpopularniji lek protiv alergijskog rinitisa (polenska kijavica) u Nemačkoj je homeopatski
– U Nemačkoj homeopatski lekovi protiv prehlade, gušobolje i ciruklatornih problema spadaju u 10 najkorišćenijih

Homeopatija je empirijska disciplina
Homeopatski lekovi prolaze sistem detaljne eksperimentalne provere, koji se naziva „dokazivanje“. Tokom 200 godina otkad je homeopatija u praksi, za svaki odobreni preparat je eksperimentom dokazano da deluje na određeni zdravstveni poremećaj. Nakon što se delovanje leka dokaže, on se i detaljno ispita u praksi.

Svaki pojedinac se tretira drugačije
Za razliku od savremene zapadne medicine, homeopatija ne tretira pojedinačne simptome, već celog čoveka. Homeopatija ima individualni pristup svakom pojedincu. Zato homeopata obavlja jedan ili više detaljnih višesatnih razgovora, tzv. intervjua sa pacijentom.

Homeopati su školovani
Od 1997. godine novosadsko “Udruženje za klasičnu homeopatiju Samuel Hahnemann”. u saradnji sa Belgijskim centrom za klasičnu homeopatiju CKH održava četvorogodišnje studije homeopatije, a diploma koja se stekne važi i u mnogim evropskim zemljama, kao i u Kanadi i Australiji.

Od 2003. beogradsko Udruženje za unapređenje i širenje klasične homeopatije „Simillimum” organizuje obrazovanje homeopata koje je priznato u okvirima Srbije. Predavači su neka od najpoznatijih imena svetske homeopatije, kao što su Jan Šolten (Holandija), Jan Votson, Mišel Šajn (Egleska), Divja Čabra i braća Segal (Indija).
Od pre par godina i Sekcija za homeopatiju srpskog lekarskog društva organizuje školu homeopatije za lekare, stomatologe i farmaceute. Rukovodilac škole je prof dr Miloš Popović a stručni konsultant je dr Heribert Melinger (lekar specijalista za homeopatiju)

Homeopati imaju neophodna medicinska znanja
Uobičajena je praksa da polaznici ozbiljnih homeopatskih škola koji nisu lekari steknu osnovna medicinska znanja. Savestan homeopata uvek će od svog pacijenta tražiti sve pretrage, rezultate i nalaze koje je moderna medicina u stanju da obezbedi.

Homeopatski lekovi su jeftiniji
Homeopatski lekovi su znatno jeftiniji od proizvoda farmaceutske industrije.

Preuzeto: Zdravahrana.com