Indeksi potrošačkih cena za septembar

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2018. godine, u odnosu na avgust 2018. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u septembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-5,6%), Komunikacije (-0,3%), u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po -0,2%) i u grupi Odeća i obuća (-0,1%).

Rast cena je zabeležen u grupama Restorani i hoteli (0,6%), Transport (0,5%), Zdravstvo (0,4%) i Obrazovanje (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Izvor: rpksombor.co.rs