(VIDEO) Izjava predsednika opštine Kula o mulju u Begejcu

Povodom video snimaka koji su se prethodnih dana pojavili na društvenim mrežama, a koji su zabrinuli građane jer prikazuju crni mulj, kako se iz cevi izliva u kanal Begejac, predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, dao je izjavu za medije u kojoj objašnjava o čemu se tačno radi.

Prema njegovim rečima, nisu u pitanju štetne ili otrovne vode, već je Javno preduzeće „Vode Vojvodine“, koje rukovodi ovim sistemom, 30.oktobra u poslepodnevnim satima, vršilo probu svojih pumpi i ispustilo određenu količinu vode u trajanju od oko 15 sekundi, čime je ispran mulj koji se u cevima nataložio.
Predsednik je istakao da treba pratiti situaciju, jer se dešavalo ranije da se neki privredni subjekti priključe na taj sistem atmosferske kanalizacije i ispuštaju vode, o čemu je ekološki inspektor napravio zapisnik.
On je takođe rekao da lokalna samuprava ima redovne sastanke sa DTD i službom inspekcije na temu kanala I-64, tačnije Begejca, kao i da je Opština prethodnih godina uradila mnogo po ovom pitanju. Urađena je kanalizaciona mreža u Kuli i Crvenki, pa više nema ispuštanja fekalne kanalizacije u Begejac, a ovih dana se završava i izmuljavanje istog, gde je već izmuljeno preko 18000 m3 mulja. Miljanić ističe i da je voda u Begejcu, prema analizama, bakteriološki ispravna, te da činjenica da se na tom mestu pojavila riba, nakon dvadeset godina, pokazuje da su sve mere koje su lokalna i republička vlast preduzele, urodile plodom i da je voda mnogo ispravnija u odnosu na pre samo godinu dana.
Predsednik je na kraju naglasio da će rezultati svih analiza, ali i ko su zagađivači, biti javno objavljeni i dostupni građanima na uvid, jer je u interesu svih da imamo registrovan spisak zagađivača, kako bismo i preventivno pratili i proveravali situacije na terenu.

Ovde u celosti poslušajte izjavu predsednika opštine Kula: