Javna rasprava o Nacrtu odluke o održavanju javnih zelenih površina

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada sprovodiće se u periodu od 1. do 8. juna 2018. godine.

Odlukom se utvrđuju način i uslovi održavanja javnih zelenih površina, kao i  obaveze i prava javnog komunalnog preduzeća koje obavlja komunalnu delatnost održavanja javnih zelenih površina. Odlukom se uređuje i finansiranje i vršenje nadzora nad održavanjem javnih zelenih površina, te tretmani suzbijanja korovske biljke ambrozije i drugih alergogenih biljaka, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Građani mogu primedbe, sugestije i komentare na Nacrt odluke dostaviti na adresu: Odeljenje za komunalnu delatnost,  imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Elektronskom poštom, primedbe se dostavljaju na  e-mail: vdespotovic@sombor.rs .

Prezentacija i završna rasprava o Nacrtu Odluke o održavanju javnih zelenih površina održaće se 8. juna u vremenu od 11.30 do 12.00 časova, u sali 108, prvi sprat, zgrada Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Nacrt Odluke o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Sombora,  dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs