fbpx
21°C
Clear sky

Javni pozivi za zapošljavanje u okviru projekta finansiranog iz IPA 2013

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor obaveštava da su raspisani javni pozivi za aktivnosti namenjene teže zapošljivim licima sa evidencije te službe, u okviru projekta “Podrška programu zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ)” koji je finansiran iz fonda EU – IPA 2013.

Javni pozivi su objavljeni 11. aprila.

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013, otvoren je do 11. septembra. Ciljne grupe su mladi do 30 godina, dugoročno nezaposleni, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, nezaposleni sa niskim kvalifikacija odnosno bez kvalifikacija, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi i ostala teže zapošljiva lica u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (NAPZ).

Poslodavci se do 11. juna mogu prijaviti na Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini – IPA 2013. Ciljne grupe ovog javnog poziva su viškovi zaposlenih i dugoročno nezaposleni.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – IPA 2013, otvoren je do 11. juna. Subvencije za samozapošljavanje su namenjene mladima do 30 godina i viškovima zaposlenih.

Tekstovi objavljenih javnih poziva sadrže detaljne informacije o datom programu, visini iznosa sredstava, dužini trajanja, uslovima učešća, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev za učešće u programu, pravima i obavezama korisnika, rokovima za podnošenje zahteva i donošenje odluke i druge informacije.

Potrebni obrasci i prateća dokumentacija nalaze se na sajtu www.nsz.gov.rs, a mogu se preuzeti i u najbližoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, navodi se u saopštenju.

Izvor: Radio Odžaci

Tagovi:
Pročitajte još: