Jednim klikom proverite vaš porez na imovinu

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima, od 1. januara dostupne su „na klik“ građanima, privredi i državi, preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage .

Centralizacijom podataka 145 lokalnih poreskih administracija, omogućeno je da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA budu vidljive sve poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da se elektronskim putem podnesu prijave za utvrđivanje poreza na imovinu. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima, koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak. Od februara, na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.

Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) na Portalu lokalne poreske administracije ima sledeće opcije:

· Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2)

· Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima (korisnicima ovog portala) ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na portal LPA:

· Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom

· Korisničkim imenom i lozinkom (koji su dobili u svojoj LPA)

Ukoliko se poreski obveznik autentifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, on ima pristup svim gore pomenutim opcijama. Može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja. Poreski obveznik, autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom, ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Portala LPA.

Na sajtu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije  https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage LPA  dostupna je kontakt forma, gde svi građani, preduzetnici, pravna lica, ali i zaposleni u Lokalnim poreskim administracijama, mogu da se obrate ukoliko imaju dodatna pitanja ili nedoumice.