Jednom nasilnik, uvek nasilnik!

Vršnjačko nasilje je tema koja se u poslednje vreme često pojavljuje u školama,ali i van nje. Deca koja su žrtve nasilja tokom dugog vremenskog perioda trpe nasilje, uglavnom od nadmoćnijeg vršnjaka, koji namerno zadavaje povrede ili izaziva neki vid neprijatnosti. Pored fizičkog nasilja postoji i verbalno nasilje, seksualno nasilje, digitalno- internet nasilje i psihičko nasilje.

Nasilje se neće dešavati kada je tu neko ko je jačeg autoriteta, nego će biti uglavnom po nekim ćoškovima na odmorima, u toaletima, na putu do škole ili kuće. Jedan od primera vršnjačkog nasilja desio se u školi na teritoriji opštine Odžaci. Škola i decu će ostati anonimni činioci ovog projekta. Naime, jedan učenik je mesecima trpeo verbalno nasilje od svojih vršnjaka zbog male visine. Dečak je bio vidno sitnije građe od ostalih učenika i zbog toga su ga vređali, omalovažavali, nazivali pogrbnim imenima, bacali njegove stvari po dvorištu škole, ostavljali njegove stvari na nekim mestima, kao što su ormar ili neka polica, kako dečak ne bi mogao dohvatiti. Roditelji su primetili čudno ponašanje deteta. Dete je plakalo pri dolasku iz škole, odbijao je odlazak u školu. Nakon priznanja deteta, roditelji su ovaj slučaj prijavili školi. Zatim su učiteljica, kao i direktor te škole, postupili po zakonu, kaznili decu koja su vršila ovaj vid nasilja. Deca su takođe imala obavezan razgovor sa pedagogom i psihologom škole.

Roditelji imaju obavezu da na poziv škole učestvuju u pojačanom vaspitnom radu, kao i da sarađuju sa školom u toku sprovođenja vaspitno-disciplinskog postupka. Škola je bila pokretač u ovoj priči, organizovane su razne radionice na ovu temu, tribine za roditelje, kao i vannastavne aktivnosti.

Projekat podržan od strane gradske uprave Odžaci