JKP “Radnik” Sivac radno i subotom

Radnici JKP ” RADNIK „ Sivac su i danas na terenu i vredno rade na uređenju svog mesta. Završeno je košenje šančeva u ulici Maršala Tita i pokošena je trava porte katoličke crkve. Odvežen je šut i zemlja porušene kuće na uglu ulica Volođine i Radoja Kontića. Takođe, sakupljali su granje i lišće u parku i centru sela.

Piše: redakcija