JKP u Apatinu nastavlja sa pojačanim radom

Prethodna nedelja započela je radovima u kojima su radnici na održavanju zelenila i parkova, sproveli uređenje zelenih površina, te je izvršeno sakupljanje i odvoz lišća sa lokacije gradskog parka u Apatinu, a očišćeni su i ivičnjaci u ul. Miloša Obilića.
U nastavku nedelje, usled produžene vegetacije, vršeni su radovi mašinskog košenja na više lokacija u Opštini Apatin. Radnici zelenila su radnu nedelju nastavili sprovođenjem radova orezivanja krošnji ispod niskonaponskih vodova, dok su im kolege, između ostalog, izvršili radove sađenja mladih sadnica drveta „Likvidambar“, ispred policijske stanice u Apatinu. U četvrtak je započela velika akcija ozelenjavanja grada, sprovedena u saradnji sa JP „Srbijašume“ i uz podršku Grada Sombora, u kojoj će ukupno biti zasađeno 550 novih sadnica lišćara i četinara, na više lokacija u Apatinu. U petak su izvršeni radovi istovara i skladištenja zaliha soli za puteve, za predstojeću zimsku sezonu, u količini od ukupno 180 tona, koje će pored postojećih zaliha biti dovoljne za zimsko održavanje puteva na teritoriji Opštine Apatin.