JKP “Zelenilo” postavlja klupe u Bačkom Monoštoru

Radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, tokom prepodneva, u naseljenom mestu Bački Monoštor ispred Doma kulture, postavili su nove klupe.

Takođe, na više lokacija u Somboru, zaposleni na poslovima „Održavanje parkovskog i javnog zelenila“ nastavili su sa poslovima košenja javnih zelenih površina. 

Po prijavama kvarova od strane građana, radnici Odeljenja za održavanje javne rasvete vršili su zamenu dotrajalih sijalica. Kvar na javnoj rasveti možete prijaviti putem mejl adrese javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs ili putem broja telefona JKP „Zelenilo“ – 025/417-001, lokal 131.