JKP “Zelenilo” postavljalo zaštitnu ogradu u Somboru

Radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, otpočeli su danas sa poslovima postavljanja zaštitne ograde. Zaštitna ograda postavljena je danas u ulici Aleksa Šantića, u Somboru.

Takođe, radnici zaposleni na poslovima „Održavanje javne rasvete“ po prijavi kvarova od strane građana, zamenu dotrajalih sijalica danas su vršili u naseljenom mestu Rastina. Kvarove na javnoj rasveti možete prijaviti putem broja telefona JKP „Zelenilo“ 025/417-001, lokal 131, ili putem mejl adrese : javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs