JKP „Zelenilo“ vrši prodaju aromatičnog i začinskog bilja

Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ Sombor, obaveštava sve zainteresovane građane da svakog radnog dana, u periodu od 06:00 – 13:00 časova na RJ Rasadnik (ulica XII Vojvođanske udarne brigade) vrši prodaju aromatičnog i začinskog bilja. Pored toga, zainteresovani mogu pronaći i veliki broj četinara, šiblja, perena i cvetnica. Za sve dodatne informacije možete pozvati na broj telefona: 063/112-65-13.

Radnice Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila, tokom prepodneva vršile su košenje travnatih površina, kao i održavanjem cvetnih površina u centru grada. Zamena dotrajalih sijalica nastavljena je i danas na Sonćanskom putu.