Kako su glasali pripadnici nacionalnih manjina u opštini Odžaci

Republička izborna komisija (RIK) saopštila je konačne rezultate na izborima za nacionalne savete 16 nacionalnih manjina, koji su održani 4. novembra, dok će za češku i rumunsku manjinu rezultati biti saopšteni posle ponovljenih izbora na dva izborna mesta 14. novembra.

Prethodno su na elektorskim skupštinama u Beogradu svoje predstavnike u savetima izabrali pripadnici hrvatske, crnogorske, ruske i makedonske nacionalne zajednice.

Pripadnici nacionalnih manjina u opštini Odžaci glasali su na četiri biračka mesta.

Objavljujemo kompletne rezultate glasanja u opštini Odžaci za izbor nacionalnih saveta romske, mađarske, slovačke i nemačke nacionalne manjine, koje su imale najveći broj upisanih birača u poseban birački spisak na teritoriji opštine.

Broj pripadnika romske nacionalne manjine upisanih u birački spisak u opštini Odžaci bio je 511, dok je broj birača koji su glasali 281.

“Sveevropski romski pokret” osvojio je 241 glas ili 85,77 odsto. Druge liste osvojile su sledeći broj glasova: “Respekt za Rome” – Vladan Stanojević 11 glasova (3,91 odsto), Savez društava Roma Republike Srbije “Složno i zajedno za bolje sutra Roma” 7 glasova (2,49 odsto), Ujedinjena partija Roma 6 glasova (2,14 odsto) i “Romi odlučno za Srbiju” 4 glasa (1,42 odsto).

Na teritoriji opštine je u poseban birački spisak upisano 506 pripadnika mađarske nacionalne manjine, od kojih je glasalo njih 207.

Lista “Mađarska sloga” osvojila je 181 glas ili 87,44 odsto, dok je lista “Mađarski pokret” – Žoldoš Ferenc imala 20 glasova ili 9,66 odsto.

U birački spisak upisana su 484 pripadnika slovačke nacionalne manjine iz opštine Odžaci, a na glasanje je izašlo njih 286.

Lista “Matica slovačka u Srbiji” – Ljibuška Lakatoš osvojila je 166 glasova ili 58,04 odsto, dok je lista “Slovaci napred” – Pavel Surovi imala 96 glasova ili 33,57 odsto. Druge dve liste osvojile su znatno manje glasova: Liga Slovaka Vojvodine 9 glasova (3,15 odsto) i “Hej Slovaci” – Mihal Balaž 7 glasova (2,45 odsto).

U birački spisak nemačke nacionalne manjine na teritoriji opštine Odžaci upisano je 58 birača, a broj onih koji su glasali je 40.

Najveću podršku pripadnika nemačke nacionalne manjine u opštini Odžaci dobila je lista “Gerhard” Podunavske Švabe zajedno – Antun Bek, koja je osvojila 36 glasova ili 90 odsto. Dva glasa (5 odsto) je imala Nemačka lista, dok je jedan glas (2,5 odsto) osvojila lista “Podunavske Nemice i Nemci, svi zajedno”.

Nakon što RIK objavi rezultate u Službenom glasniku, saveti u roku od 20 dana moraju da se konstituišu i formiraju organe.

Svaki savet ima predsednika, izvršni odbor i odbore za četiri ključne oblasti u kojima saveti i imaju nadležnosti – obrazovanje, kulturu, informisanje i službenu upotrebu jezika i pisma.

Izvor: Radio Odžaci