Komunalna policija u selima i tokom novembra

Odeljenje inspekcije i komunalne policije nastavlja redovne kontrole komunalnog reda u somborskim selima.

Sačinjen je i plan nadzora tokom novembra koji će se vršiti  prema sledećem rasporedu:

– 07.11. Kljajićevo i Telečka

– 08.11. Stanišić

– 14.11. Stapar i Doroslovo

– 15.11. Čonoplja i Riđica

– 21.11. Bački Monoštor

– 22.11. Bački Breg i Kolut

– 28.11. Svetozar Miletić i Aleksa Šantić

– 29.11. Gakovo i Rastina

– 30.11. Bezdan

Građani kontakt sa inspekcijom i komunalnim policajcima mogu ostvariti i mimo redovnih poseta selima posredstvom mesne zajednice, ili lično putem telefona broj: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs, kao i  pisanim putem redovnom poštom na adresu: Odeljenje inspekcije i komunalne policije, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Izvor: sombor.rs