Konkurs za dodelu novčanih naknada-podsticaja za učenike srednjih škola romske nacionalnosti sa teritorije opštine Odžaci

Predsednik Privremenog organa opštine Odžaci Goran Nikolić je raspisao Konkurs za dodelu novčanih naknada-podsticaja za učenike srednjih škola romske nacionalnosti sa teritorije opštine Odžaci.

Pravo na dodelu novčane nadoknade – podsticaja za učenike srednjih škola romske nacionalnosti imaju učenici sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:

-da su romske nacionalnosti(potvrda iz Kancelarije za romska pitanja da se nalazi u bazi podataka o nacionalnoj pripadnosti),

-da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci,

-da su prvi put upisali prvu, drugu, treću i četvrtu godinu srednje škole,

-da su prethodni razred završili sa najmanjim prosekom 2,50.

Potrebna dokumentacija za Konkurs:
-prijava- zahtev (obrazac broj 1) – uzima se u Kancelariji za romska pitanja,
-potvrda iz škole da je prvi put upisao/la prvu, drugu, treću i četvrtu godinu,
-fotokopija lične karte,
-fotokopija tekućeg računa,
-potvrda da su romske nacionalnosti i
-da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci.

Konkurs ostaje otvoren od 03.03.2020. do 11.03.2020 godine.
Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Odžaci, kao i putem sredstava javnog informisanja.

Podnošenje zahteva i prijem dokumentacije počinje od 03.03.2020.godine.

Zahtevi se predaju sa potpunom dokumentacijom na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci u zatvorenoj koverti sa naznakom za konkurs „Dodela novčanih naknada – podsticaja za učenike srednjih škola romske nacionalnosti“.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće razmatrati.