Konkurs za SOMBORSKI SALON 2020.

Kulturni centar „Laza Kostić“ raspisuje

K O N K U R S
za izložbu
„SOMBORSKI SALON 2020“

 1. 8. – 28. 8. 2020.

PROPOZICIJE KONKURSA / ORGANIZATOR:
Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor.
USLOVI UČEŠĆA:
Likovni umetnici koji su rođeni ili žive i rade na teritoriji Grada Sombora.
Svi učesnici konkurišu sa dva rada.
IZLOŽBENE KATEGORIJE:
Likovni umetnici mogu konkurisati sa radovima iz svih oblasti vizuelne umetnosti
DIMENZIJE RADOVA:

 • dvodimenzionalno umetničko delo – do 200 x 200 cm
 • trodimenzionalno umetničko delo – do 150 x 150 x 150 cm
  ROKOVI:
  Konkurs je otvoren od 26. 6. do 27. 7. 2020. godine
  U naznačenom periodu kandidati predaju radove u Galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor (na adresi Laze Kostića 5), gde popunjavaju prijemni formular. Prijem radova se vrši radnim danima od 9 do 12 časova.
  Selekcija radova od strane selektora biće izvršena 28. i 29. jula 2020. godine.
  Umetnici će biti obavešteni o odluci selektora koja se odnosi na uži izbog radova, 30. i 31. jula 2020. godine.
  Svečano otvaranje izložbe je 11. 8. 2020. godine.
  Odluka selektora o dobitniku Nagrade Salona biće objavljena 11. 8. 2020. godine, na otvaranju izložbe.
  Odluka o dobitniku Nagrade Publike biće objavljena 28. 8. 2020. godine, na zatvaranju izložbe.
  Tokom trajanja izložbe posetioci glasaju tako što ubacuju ceduljicu sa imenom izabranog rada i njegovog autora u kutiju koja će biti postavljena na ulazu u Veliku galeriju Kulturnog centra. Nagradu publike dobija autor čiji rad osvoji najviše glasova.
  OBJAVLJIVANJE KONKURSA:
  Organizator konkursa će uslove konkursa objaviti u „Somborskim novinama“, na sajtu Kulturnog Centra, FB stranici Kuluturnog centra, istaknutu na ulazu u Galeriju Kulturnog centra, u časopisima SeeCult i Art magazin kao i u elektronskim medijima.
  PRIJEM RADOVA:
  Pri prijemu radova umetnik popunjava formular sa podacima o autoru i primljenom delu.
  Radovi se predaju od 27. 6. do 22. 7. 2020. u Galeriji KC „Laza Kostić“ , ulica Laze Kostića 5, Sombor od 9 do 12 časova.
  PREUZIMANJE RADOVA
  Radovi koji nisu ušli u uži izbor mogu se preuzeti od 3. do 10. avgusta 2020. godine.
  Radovi koji budu nagrađeni Nagradom Salona i Nagradom Publike prelaze u svojinu Kulturnog centra „Laza Kostić“ i ulaze u umetnički Fond Kulturnog centra.
  OBAVEZE ORGANIZATORA
  Organizacija i publikacija izložbe: prijem i skladištenje radova, priprema procesa selektovanja, lično obaveštavanje o rezultatima konkursa, postavka i otvaranje izložbe. Publikacija obuhvata katalog i plakat, medijsku pokrivenost izložbe. Poštovanje rokova i uslova konkursa. Obezbeđivanje i realizacija nagrada.
  OBAVEZE UČESNIKA KONKURSA
  Poštovanje rokova i uslova konkursa.
  Kvalitetno pakovanje i transport radova.
  Plaćanje troškova dostave i vraćanja radova.
  SELEKTOR SALONA
  Selektor će izvršiti selekciju radova i doneti odluku o dobitniku Nagrade Salona. Odluke selektrora su konačne i ne podležu žalbi.
  NAGRADE:
  Organizator konkursa obezbeđuje dve otkupne nagrade u novcu i to:
 1. Nagrada Salona u iznosu od 40.000,00 dinara,
 2. Nagrada publike u iznosu od 30.000,00 dinara,
  uz obavezu da nagrađenim umetnicima organizuju samostalne izložbe u narednoj izlagačkoj godini – dobitniku Nagrade Salona u Velikoj galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor, a dobitniku Nagrade publike u Maloj galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor.

Galerija Kulturnog centra „Laza Kostić“
Sombor, ul. Laze Kostića 5
Tel: 025/ 412 – 583, 063/ 520 – 860
e-mail / galerijalk@gmail.com