KONKURS za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2020. godini

Imajući u vidu proglašenu pandemiju od strane Svetske zdravstvene organizacije, kao posledicu zarazne bolesti COVID 19, izazvanu virusom SARS-KoV-2, kojom je posebno ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene, u okviru postojećeg Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture uvodi novu kategoriju, kojom se omogućava pokrivanje određenih troškova koji se odnose na produkciju i pripremu umetničkih sadržaja i dela za potrebe učešća umetnika iz Srbije na međunarodnim on-line festivalima, stručnim skupovima, galerijama/postavkama i drugim vidovima on-line prezentacija u inostranstvu.

Prijave se podnose na konkursnom formularu do 20. septembra 2020. godine.

Više o tome na:

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-e-mobilnosti-umetnika—umetnickih-sadrzaja-i-dela-i-mobilnosti-umetnika-i-profesionalaca-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-u-2020–godini