Konkurs za zaštitu potrošača

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu.
Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program, maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa iznosi 3 miliona dinara, a ukupno je obezbeđeno 20 miliona dinara.
Pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.
Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na kojem će se program sprovoditi.
Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to za Region Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije i Region Beograda.
Rok za podnošenje prijava predloga programa je 27. jul 2020. godine, navodi se na sajtu ministarstva.