Krpljenje udarnih rupa hladnim asfaltom

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor ovih dana, u okviru poslova zimske službe, vrše popravku puteva i saniranje udarnih rupa na kolovozu, korišćenjem tzv. hladnog asfalta.

Danas su krpljene rupe na ulicama u gradu i na putevima ka salaškim naseljima Bilić i Rančevo, prethodnih dana na Monoštorskom putu i gradskim ulicama, a aktivnosti „Zelenila“ će biti nastavljene i u narednom periodu na putevima i u ulicama tzv. I i II prioriteta zimske službe.