fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Kula: Obaveštenje u vezi sa Izveštajem za Nacionalni registar

Obaveštenje

Odeljenje za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment Opštinske uprave opštine Kula uputilo je obaveštenje za pravna lica, da su u skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti životne sredine  („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004,36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon), Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Sl. glasnik RS“, br.91/2010, 10/2013, 98/2016 i 72/2023) u obavezi da Izveštaje dostave kao elektronski dokument, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra koji se nalazi na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, koji se nalazi na linku http://www.sepa.gov.rs  , i tako generisane izveštaje dostave u Lokalni registar izvora zagađivanja nadležnom Odeljenju za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment Opštinske uprave opštine Kula do 31. marta, na adresu elektronske pošte katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com. ž

Pravno lice ili preduzetnik, obveznik izveštavanja za lokalne registre, koji u godini za koju se podaci dostavljaju, u svojim postrojenjima nije imao aktivnosti u toku kojih dolazi do emisija zagađujućih materija u vazduh, vode ili tlo, niti je bilo generisanja bilo kakve vrste otpada, dostavlja jedinici lokalne samouprave izjavu o neaktivnosti do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Navedena izjava, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom se dostavlja u elektronskom obliku (PDF format fajla) na adresu elektronske pošte katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com .

Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka može se preuzeti na linku https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-metodologiji-izradu-registra-izvora-zagadjivanja.html .

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Dragana Krivokuća tel.025/722-333 lokal 119 mejl: katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com .

Tagovi:
Pročitajte još: