Kula: Sastanak sa predstavnicama Pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić, ugostio je danas u svom kabinetu direktorku Zavoda za ravnopravnost polova Stanislavu Malić-Gostović i njenu saradnicu Sandru Bačko. Zavod za ravnopravnost polova započeo je prikupljanje podataka o zastupljenosti žena i muškaraca na mestima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, kao i o radu i funkcionisanju lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova, u cilju praćenja stanja u oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine. Cilj današnjeg sastanka bio je predstavljanje analize upitnika na koji je opština Kula odgovorila, a ticali su se ove teme.

Predsednik Miljanić je istakao da je ova tema i za opštinu Kula i za njega veoma bitna, ali priznaje da institucionalno nije prošla kroz sve pore. On ističe da su Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Kula za 2021. godinu predviđene značajne mere koje se odnose na podršku pri samozapošljavanju, pre svega žena, gde Opština opredeljuje značajna sredstva, ali određene teme nisu obrađene i prilagođene.

Direktorka Malić-Gostović se zahvalila na iskrenosti i istakla da je Zavodu bitna institucionalna saradnja. Potom je naglasila da je analizom utvrđeno da, kada je odnos zastupljenosti žena i muškaraca na mestima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave, opština Kula tu odlično stoji. Ona je iskoristila priliku da pohvali opštinu Kula, kao jednu od rethih koja ima sistematizovano radno mesto koje se bavi pitanjima ravnopravnosti polova. Takođe, direktorka Zavoda je predstavila aktuelne konkurse, dala je predloge za unapređenje rada, a dogovorene su i aktivnosti i delovanja u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine Kula Vladimir Đurović, rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti Bojana Dević, savetnik za rodnu ravnopravnost, invalide, omladinu, udruženja građana i nacionalne manjine Danijela Dragišić Mesinger.