“Mamutska osa”- korisna i bezopasna

U cilju sprečavanja širenja panike kod građana povodom pojave insekta koji podseća na stršljena, a koji se pojavljuje u periodu od polovine maja do polovine juna, iz JKP “Zelenilo” dobili smo objašnjenje o kakvom se insektu zapravo radi.

Iako, kako je već rečeno, podsećaju na stršljene reč je o mamutskoj osi (Megascolia maculata) veoma korisnom insektu, koji nije agresivan i ne napada ljude. Ženke su veće (oko 6cm) i imaju žutu glavu, dok su mužjaci nešto manji i sa crnom glavom, karakterišu ih žute mrlje na leđnoj strani abdomena. Ove ose se uvek nalaze u blizini trulih panjeva, a njihova veća brojnost ukazuje na prenamnoženje neke vrste tvrdokrilaca. Ženke polažu jaja u živu larvu tvrdokrilaca i tako parazitiraju na njima i samim tim se smanjuje brojnost ovih štetnih insekata. Odrasli se hrane nektarom, tako da su i značajni oprašivači.

Sve ovo ukazuje da se radi o korisnom insektu koji ne napada ljude (do sada nema zabeleženih slučajeva), što dalje ukazuje na to da je svaka vrsta straha bezrazložna.