Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom član Gradskog veća za oblast socijalnih pitanja Darko Smiljanić sastao se danas sa predstavnicima Udruženja slepih Sombor. Na sastanku su razgovarali o položaju slepih i slabovidih osoba, kao i preprekama sa kojima se suočavaju u Somboru. Ovom prilikom izrazili su nameru da sarađuju na budućim projektima.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a to su pre svega visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva. Lajtmotiv ovogodišnjeg obeležavanja ovog datuma je ukinuti barijere i otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.