Memorandum o razumevanju između grada Sevilje i grada Sombora

Gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović je tokom boravka u Sevilji na Drugom globalnom forumu lokalnih samouprava potpisala Memorandum o razumevanju između grada Sevilje i grada Sombora sa gradonačelnikom Sevilje Huanom Espadasom Sehasom. Memorandumom je ustanovljena dobra volja za saradnju između dva grada u oblasti kulture, turizma, obrazovanja, nauke i tehnologije. Dogovorena je i razmena iskustava u podizanju kapaciteta ljudskih resursa, zaštiti životne sredine, kao i u ostalim oblastima koje dva grada utvrde. Pored toga, gradovi će uspostaviti međusobne kontakte i nastojati da iskoriste prakse i znanja druge strane potpisnice u sopstvenom razvoju i funkcionisanju. Međusobno će pružati informacije od značaja i raditi na promociji drugog grada u svojoj lokalnoj zajednici.

Memorandum je potpisan u Gradskoj kući grada Sevilje, a pored Sombora ovaj dokument su zaključili i predstavnici dvadesetak gradova iz Argentine, Meksika, Ruske Federacije, Kolumbije, Brazila, Portugalije, SAD.

Na ovaj način nastavljena je intenzivna aktivnost grada Sombora na međunarodnom planu i nastojanje gradonačelnice da u što većoj meri podigne vidljivost grada, njegovog kulturnog nasleđa i investicionih potencijala.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću