Milionske odštete zbog ujeda pasa lutalica

U 2016. godini će za naknadu štete građanima zbog ujeda pasa lutalica iz budžeta opštine Odžaci biti isplaćeno oko 18 miliona dinara. Poređenja radi, toliko je približno koštala rekonstrukcija dela ulice Jurija Gagarina u Odžacima, kaže pomoćnik predsednika opštine Milorad Stanišić. Stanišić navodi da je u 2014. godini za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica ukupno isplaćeno oko 3,2 miliona dinara, a u 2015. nešto više od 6,2 miliona.

– Sigurno je da je bilo dosta opravdanih zahteva za naknadu štete, ali je bilo i neopravdanih zahteva i samopovređivanja kako bi se naplatila šteta od lokalne samouprave – kaže Stanišić.

Policija je otkrila muškarca iz okoline Odžaka koji je većem broju lica nakon dogovora pomagao da naplate odštetu od lokalne samouprave tako što im je modifikovanim metalnim klještima i makazama nanosio povrede nalik na ujede pasa lutalica.

Građani su se sa tim povredama javljali u zdravstene ustanove i događaj prijavljivali kao napad pasa lutalica. Na taj način je lokalnoj samoupravi naneta višemilionska šteta.

– Verujem u pravosudne organe da će to sve dokazati i da će odgovorni biti procesuirani. Meni je žao što su sredstva otišla onim ljudima koji to nisu zaslužili, nadam se da će i drugi shvatiti da se ovakve radnje ne isplate – kazao je Stanišić na konferenciji za novinare koju je lokalna samouprava organizovala u cilju informisanja javnosti o ovoj problematici.

Pored pomoćnika predsednika opštine, na konferenciji je govorio i opštinski pravobranilac Robert Svilar koji je naveo da je policija alarmirana nakon što je u maju u roku od nedelju dana stiglo desetak predmeta u kojima se kao oštećeni građani pojavljuju lica sa istim prezimenom iz istog naseljenog mesta (Bogojevo).

– U toku je pretkrivična obrada, prikupljaju se podaci i verujem da će to rezultirati prijavom zbog krivičnog dela težeg oblika prevare. Prema mojim procenama u pitanju je šteta od oko 5-6 miliona dinara koju je opštinskom budžetu nanelo to osumnjičeno lice u dogovoru sa 73 saučesnika koji su takođe obuhvaćeni obradom. To su grubi podaci, a kada policija kompletira prijavu znaće se i tačan iznos za koji smo mi kao opština oštećeni – rekao je Svilar.

Prema njegovim rečima, sa tih 73-oje građana je postignuto vansudsko poravnavanje i njima je isplaćena odšteta, a opština će ukoliko ovaj slučaj dođe do suda kao oštećena strana moći da iznese svoj imovinsko-pravni zahtev za povrat tih sredstava. Međutim, kako kaže Svilar, teško je očekivati da će lokalnoj samoupravi ta sredstva biti i vraćena jer se radi uglavnom o siromašnijim građanima.

Sve veći broj sudskih postupaka po tužbama građana zbog ujeda pasa lutalica.

Pravobranilaštvo koje zastupa opštinu Odžaci po tužbama za naknadu štete usled ujeda pasa lutalica u 2014. godini imalo je pet sudskih predmeta, da bi već u sledećoj godini taj broj porastao na 58.

U 2016. godini, do 1. decembra, pokrenuto je ukupno 125 sudskih postupaka po tužbama građana koji od opštine traže naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica, rekao je Svilar.

– Pored tih 125 parnica bilo je i 97 zahteva za mirno rešavanje spora. Po osnovu završenih sudskih postupaka isplaćeno je oko 9,6 miliona dinara, a po osnovu vansudskih poravnanja nešto više od 6 miliona. To su podaci za 2016. godinu, zaključno sa 1. decembrom, a do kraja godine će to ukupno biti oko 18 miliona dinara – kaže opštinski pravobranilac.

On dodaje da su oštećeni građani uglavnom svoje odštetne zahteve ostvarivali putem suda i vansudskih poravnanja, zaobilazeći tako opštinsku komisiju za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

– Sa mnogim građanima su u toku sudskog postupka zaključena poravnanja i tako smo bar donekle smanjili troškove za lokalnu samoupravu zahvaljujući pre svega razumevanju naših “domicilnih” advokata koji su zastupali te građane i pristajali su na poravnavanja na uštrb svojih nekih troškova. U ovoj godini je bilo 57 takvih sudskih predmeta, a na taj način smo opštini uštedeli više od milion dinara po osnovu sudskih troškova – istakao je Svilar.