Mini pivara na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Kompanija Carlsberg Srbija donirala je Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu mini pivaru, u nastavne i naučnoistraživačke svrhe. Mini pivara će, takođe omogućiti intenzivnu saradnju fakulteta sa industrijom piva. Ovo je odličan primer javno privatnog partnerstva sa jedne strane, i odlična osnova za razvoj dualnog obrazovanja u visokom u ovoj oblasti, sa druge, rekao je Šarčević otvarajući mini pivaru.
Ocenio je da su Carlsberg i Dunđerski Fondacija prepoznali Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu kao visokoškolsku ustanovu koja obrazuje kvalitetne kadrove zbog čega od 2015. godine dodeljuju stipendije najboljim studentima II, III i IV godine osnovnih akademskih studija i master akademskih studija studijskog područja Prehrambena biotehnologija.
Ministar je podsetio da se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu tehnologija proizvodnje piva izučava od 1959. godine, kada je fakultet i osnovan. Pivara će studentima omogućiti konkretan rad na pojedinačnim uređajima i celokupnoj proizvodnji piva.

Izvor: http://www.mpn.gov.rs