Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Ministarstvo turizma i omladine raspisalo tri Javna konkursa

konkurs

Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije raspisalo je tri Javna konkursa.

Prvi Konkurs odnosi se na dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu za 2023. godinu, a biće opredeljeno 105 miliona dinara.

Sredstva su namenjena za realizaciju sledećih projekata:

 1. promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
 2. unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
 3. edukacija i treninzi u turizmu.

Zahtevi za korišćenje sredstava sa prilozima podnose se zaključno sa 30.03.2023. godine.

Neophodnu dokumentaciju, kao i sve dodatne informacije možete pogledati OVDE.

Drugi Konkurs odnosi se na dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2023. godinu.

Osnovni ciljevi su:

1. unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

 • izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,
 • restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,
 • nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,
 • unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,
 • dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;

2. izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3. usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

 • privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
 • preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
 • poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21).

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine, a krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

Sve dodatne informacije pročitajte OVDE.

Treći Konkurs Ministarstva turizma i omladine odnosi se na dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2023. godini.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju: destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinice lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju: organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon, 47/18 i 111/21 – dr. zakon), kao i turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma.

Subvencije i transferi namenjeni za razvoj turizma koriste se za sledeće namene:

 1. izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
 2. uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti;
 3. uređenje javnih površina (trgovi, platoi, amfiteatri, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečija igrališta, plaže);
 4. izgradnja/uređenje hidrotehničkih objekata u cilju razvoja nautičkog turizma (uređenje obala reka i jezera, izgradnja marina, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
 5. uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, panoramski putevi, zabavni adrenalin parkovi i dr.);
 6. rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, pozorišta, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima
 7. postavljanje turističke signalizacije i info – pultova.

Učešće sredstava Ministarstva u finansiranju navedenih projekata može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se zaključno sa 30. septembrom 2023. godine, a sve detalje u vezi sa Konkursom pročitajte OVDE.

Tagovi:
Pročitajte još: