Na današnji dan 1926. godine otvorena je Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu

Na današnji dan 1926. godine otvorena je Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu. Gradnja Univerzitetske biblioteke u Beogradu počela je juna 1921., a završena 1924. godine. Kamen – temeljac postavio je kralj Aleksandar Karađorđević. Sredstva je obezbedila “Karnegi fondacija”. Bila je to prva zgrada u Srbiji specijalno građena za biblioteku. Deo knjiga sa Univerziteta prenet je u novu zgradu biblioteke novembra 1924. godine, a ostale knjige u maju sledeće godine. Biblioteka je svečano otvorena na Dan prosvetitelja Ćirila i Metodija 1926. godine. Zadatak biblioteke je bio “da kao samostalna univerzitetska ustanova pomaže negovanje nauke i da u svjostvu naučne biblioteke posluži ne samo studentima i profesorima Beogradskog univerziteta, već i svima koji se bave naukom”. Njen knjižni fond iznosio je u početku više od 57.000 svezaka, da bi pred rat dostigao preko 300.000 naslova. Posle oslobođenja, povodom stogodišnjice rođenja Svetozara Markovića, 22. septembra 1946. godine, dobila je ime Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”.

Izvor: rts.rs

Foto: fr-fr.facebook.com