Na današnji dan 1939. godine počeo Drugi svetski rat, napadom Nemačke na Poljsku u 4:42h ujutro

Drugi svetski rat je trajao od 1939. do 1945. godine. U njemu je učestvovala većina tadašnjih država sveta, uključujući i sve velike sile, koje su osnovale dva suprotstavljena vojna saveza: sile Osovine, na čelu sa Nemačkom i Saveznici, na čelu sa SSSR, Ujedinjenim Kraljevstvom i SAD.

Po broju država, odnosno ljudi koji su u njemu učestvovali, te broju ljudskih žrtava i stepenu materijalnog razaranja, Drugi svetski rat predstavlja najveći oružani sukob u istoriji čovečanstva, sa više od 100 miliona ljudi koji su služili u vojsci 30 različitih država. U vidu totalnog rata, vodeće zemlje učesnice su stavile sve svoje ekonomske, industrijske i naučne mogućnosti u službu ratnih napora, brišući razlike između vojnih i civilnih izvora.

Paak9lMaHR0cDovL29jZG4uZXUvaW1hZ2VzL3B1bHNjbXMvWWprN01EQV8vNWU4MGUxNTdkN2M3NTljOWVkODUxYjg5MTNlYWM3NTkuanBlZ5GTAs0CQgCBAAE

Rat su obeležile masovne smrti civila (najviše u Sovjetskom Savezu i Kini), uključujući i holokaust i jedini primer upotrebe nuklearnog oružja u ratu. To je za posledicu imalo smrt od 50 do 75 miliona osoba. Taj broj stavlja Drugi svetski rat u najsmrtonosniji rat u ljudskoj istoriji.

Drugi svetski rat je izmenio političke saveze i društvene strukture u svetu.

Izvor: sr.wikipedia.org