Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Na današnji dan: Održano prvo zasedanje Evropskog suda

Evrospki sud

Na današnji dan, 23. februara 1959. godine, održano je prvo zasedanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Sud je, 21. januara 1959. godine, osnovao Savet Evrope, kako bi prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama bila zaštićena.

Ovaj sud postao je stalna institucija zaštite ljudskih prava u Evropi 1. novembra 1998. godine, kada je stupio na snagu Protokol 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pre uvođenja ovog protokola, sudsku funkciju je, pored Suda, obavljala i Evropska komisija za ljudska prava (1954).

Protokol je ukinuo Komisiju, ali je ona nastavila sa radom do 31. oktobra 1999. godine radi okončanja tekućih postupaka. U prve tri godine samostalnog postojanja Evropskog suda za ljudska prava, broj sporova je uvećan za oko 130 odsto. Tokom 1998. godine bilo je evidentirano 5.979 predmeta, a 2001. godine 13.858.

Sedište Suda se nalazi u francuskom gradu Strazburu.

Tagovi:
Pročitajte još: